Friday, February 3, 2012

glaw sydyn

Pan oeddwn i ar adael y tŷ p'nawn 'ma i gasglu'r plant, dechreuodd fwrw glaw ond dim llawer. Felly adawais i'r tri mochyn cwta ar y dec cefn iddyn nhw fwynhau'r awyr iach. Wedi'r cwbl roedd yna gadair os rhaid iddyn nhw gael cysgod rhag glaw. Hanner awr wedyn dechreuodd fwrw'n ddifrifol efo mellt a tharanau! Penderfynais i frysio'n ôl ar ôl casglu ond un o'r plant. Daeth y glaw yn drwm ar ffwrdd; roedd y goleuadau traffig i gyd yn goch! Gollyngais fy mab wrth ddrws y garej, yna i ffwrdd â fi i gasglu fy merch a oedd yn aros amdana i yn y glaw. Erbyn i ni gyrraedd adref o'r diwedd, stopiodd y glaw, a ffeindiais i'r moch cwta yn eu cwt yn bwyta eu bwyd yn hapus wedi cael eu sychu gan fy mab. 

No comments: