Saturday, February 18, 2012

y ffilm

Wedi cael y sgriptiau, roeddwn i eisiau gweld La Vita è Bella unwaith yn rhagor. Felly fu wrth smwddio crysau'r gŵr y bore 'ma. Cymerodd llawer mwy o amser nag arfer i orffen y gwaith wrth reswm! Ffilm hyfryd heb os - y stori, y sgriptiau, yr actorion, y gerddoriaeth... Dw i'n gwirioni ar yr hogyn bach annwyl. Un peth sy'n fy mhoeni ydy fod o'n credu y câi'r tanc go iawn. Gobeithio na chafodd ei siom.

No comments: