Sunday, February 26, 2012

seren ffilm!

Mae yna ffilm newydd sbon, sef Act of Valor. Brian sy'n ffrind i fy mab hynaf yn actio ynddo, hynny ydy cafodd ran fach fach fel extra. Roedd o eisiau ymuno â SEAL a chael ei hyfforddi am gyfnod. Tra oedd o wrthi, daeth y criw ffilm at yr hyfforddeion i saethu rhai golygfeydd. (Yn anffodus cafodd ei anafu wedyn ac roedd o'n gorfod rhoi'r gorau i'w freuddwyd.) Aeth y gŵr, y mab hynaf a'i ffrind i sinema ddoe i weld y ffilm; roedden nhw wrth eu boddau'n cael cip ar Brian am eiliad. Gyda llaw, dydy'r ffilm ddim yn un o'r goreuon yn eu tyb nhw.

No comments: