Saturday, February 11, 2012

gobaith arall

Gan fod ein rhyngrwyd yn annioddefol o araf, cwynodd y gŵr wrth ATT sy'n ein gwasanaethu. Does dim byd i'w wneud ar hyn o bryd oherwydd lle dan ni'n byw, ond mae ATT yn bwriadu gosod llinell newydd yn ein hardal ni erbyn yr haf i wella'r sefyllfa! Hwrê! Mae'r rhyngrwyd yn dal yn araf, ond mi fedra i oddef yn well mewn gobaith.

No comments: