Monday, February 27, 2012

rhy ddrud

Daeth y tiwniwr piano i diwnio'n piano ni. Roedd yna hanner dwsin o allweddau sy'n swnio'n rhyfedd. Fe wnaeth eu trwsio cystal ag y medrodd, ond y broblem ydy bod y padin ar y morthwylion wedi'u treulio. Bydd yn costio $800 i osod padin newydd! Hen biano ail-law sydd gynnon ni. Talon ni ond $200 bedair blynedd ar ddeg yn ôl. Na, rhaid bodloni efo'r cyflwr ar hyn o bryd; dw i ddim yn siŵr pa hyd mae fy merch yn dal ati chwarae'r piano.

No comments: