Tuesday, February 28, 2012

mis dr. suess


Gŵyl Dewi sy'n cynrychioli mis Mawrth yng Nghymru wrth gwrs, ond ar galendr yr ysgolion America gelwid mis Mawrth yn fis Dr. Suess. Mae plant yr ysgolion yn cael eu hannog i ddarllen yn ystod y mis.
Yn llyfrgell yr ysgol, mae yna le ar y wal i hysbysu digwyddiadau tymhorol. Maxim, y ddynes sy'n gwirfoddoli yno efo fi sy'n newid yr addurniadau bob mis fel arfer. Heddiw helpais i hi i osod ar y wal rhai cymeriadau a grewyd gan Dr. Suess.

No comments: