Wednesday, February 22, 2012

dal i gredu

Roeddwn i'n falch o ffeindio un o Lanberis yn westai ar raglen ddiweddaraf Dal i Gredu, Radio Cymru, sef Heather Lynn Jones. Aelod selog o Eglwys Llanbadarn ydy hi, ac mae'n amlwg bod hi'n byw ei ffydd bob dydd. 


Dyma ofyn i berchennog Maesteg yn Llanberis dw i wedi aros efo nhw sawl tro ydy hi'n nabod Heather. Wrth gwrs mae hi! Mae pawb yn nabod ei gilydd yn y byd Cymraeg. (Tybed a gawn i aros efo nhw eto.)

No comments: