Sunday, February 3, 2013

aderyn yn ytŷ

Daeth aderyn bach i mewn yn sydyn pan agorwyd y drws blaen neithiwr. Roedd o'n hedfan yma ac acw. Diffoddon ni'r goleuadau yn y tŷ a gadael y drws ar agor, ond roedd o fel roedd o'n methu gweld yr allanfa o gwbl. Ar ôl hanner awr, llwyddon ni ei ddal mewn blwch a mynd â fo allan. Roeddwn i'n gorfod hwfro'r stafelloedd i gyd.

No comments: