Friday, February 22, 2013

prynu cinio

Mae'n heulog ond oer heddiw. Roedd y gŵr eisiau i mi nôl cinio sydyn gan siop ger ei swyddfa. Cerddais drwy'r maes parcio i'r adeilad ond roedd hi ar gau. Chychwynnais tuag at un arall yng nghanolfan myfyrwyr; roedd hi ar gau hefyd, a dweud y gwir doedd hi ddim ar agor eto (am 10:30.) Penderfynais i gerdded i'r stryd fawr at siop coffi. Yna, prynodd frechdan gig a chawl cartref. Cerddais i'n ôl at yr Ysgol Optometreg wrth gario'r pecyn. Roedd yn ofnadwy o oer. Fedra i ddim cwyno oherwydd mai rhan o fy ngwaith oedd hynny.

No comments: