Sunday, February 17, 2013

llo ar y ffordd


Ar fy ffordd i'r eglwys fe welais i anifail mawr yng nghanol y stryd y bore 'ma. Beth oedd ond llo a ddihangodd oddi wrth y cae cyfagos! Roedd yn ddu a gwyn ac yn ofnadwy o ddel. Dyma stopio'r car a thynnu llun ohono fo. (Symudodd i'r ochr wedi gweld car.)  Dwedais i wrth ffrind i mi sydd biau'r llo a'r cae. Clywodd am y llo dihangedig a gyrru rhywun i'w nôl yn barod. Roedd fy mhlant yn y car wrth eu boddau'n gweld llo rhydd yn annisgwyl.

No comments: