Saturday, February 23, 2013

rowndabowt yn japan

Un peth a roddodd fraw i mi tra oeddwn i yng nghar fy ffrind neu ar y bws yng Nghymru oedd rowndabowt. Doedd gen i ddim syniad beth oedd beth a phwy sydd gan y flaenoriaeth. Wrth gwrs mai peth cyffredin ydy hwn yn Ewrop ac mae 'na rai yn America hefyd (dw i erioed wedi gweld un eto.)

Mae yna ddeg ohonyn nhw yn Japan ar y cyfan, ac mae un groesffordd newydd gael ei adnewyddu'n rowndabowt am y tro cyntaf erioed. Mae'r cefnogwyr yn llawn clod; dw i'n cytuno yn y bôn, ac eto mae gen i ofn pan feddylia' i am y rheol.

No comments: