Thursday, February 14, 2013

seremoni briodas yn mira

Wrth i mi chwilio am fwy o glipiau ar y maer ifanc, ffeindiais i hwn; roedd seremoni briodas sifil ar gyfer cwpl o Japan yn nhref Mira ac Alvise Maniero, y maer a weinyddu. Mae rhai o gwplau Japaneaidd wrth eu boddau cael seremoniau priodas tramor - mewn llefydd ffasiynol fel Fenis (yr ynys) ond pam Mira? Fedra i ddim meddwl unrhyw reswm ond y maer ifanc. Mae o'n edrych yn ifancach na'r cwpl gyda llaw!

No comments: