Sunday, February 10, 2013

falchder a rhagfarn

Dw i wedi bod yn gwylio Pride and Prejudice yn Eidaleg ar You Tube, un bennod ar y tro. Gan fy mod i wedi gwylio'r fersiwn gwreiddiol (1995) tro ar ôl tro, dw i'n gwybod yn barod beth mae'r cymeriadau'n ei ddweud. Mae hyn yn help mawr i mi. Mae llais Eidaleg Mrs. Bennet yn rhyfeddol o debyg i Alison Steadman. Mae Lizzy, Mr. Darcy a Mr. Collins yn weddol, ond o ran Mr. Bingley a Lydia .... o wel. Dw i'n cael hwyl gwylio'r hen ffilm braf unwaith eto a dysgu Eidaleg yr un pryd beth bynnag.

No comments: