Monday, February 25, 2013

ffarwel i'r cardiau

Heddiw cawson ni wared ar y cardiau Nadolig a oedd yn hongian ar y wal. Eithaf hwyr ond mae hi'n anodd dweud ffarwel wrth y cardiau bob blwyddyn. Dw i'n cadw rhai, fodd bynnag, gan: Antwn, Linda, hen ddynes yn Japan a oedd yn byw'n agos aton ni, fy merch hynaf (cynlluniwyd ganddi hi ei hun.) Mae'n lawog trwy'r dydd yn ôl rhagolygon y tywydd.

No comments: