Wednesday, February 13, 2013

maer ifanc

Mae gan dref Mira (gogledd Eidal) faer ifanc ers blwyddyn. 26 oed ydy o ac mae o'n dal yn astudio'r wleidyddiaeth yn y brifysgol. Wedi curo chwech arall llawer hŷn na fo ei hun, mae o wrthi'n taclo problemau'r dref.  Dw i ddim yn gwybod digon am ei bolisi i farnu dim, ond mae'n braf gweld pobl ifanc yn cymryd rhan yn awyddus ym mhethau pwysig. 

No comments: