Tuesday, February 5, 2013

dillad isaf i dafydd

Pe bai'r cerflun wedi cael ei osod mewn dinas fawr, efallai byddai fo wedi cael ei dderbyn gan y cyhoedd. Ond mae o'n rhy letchwith i ddiwylliant cefn gwlad, a fedra i ddim eu beio nhw; byddwn i'n teimlo'n debyg o flaen cerflun felly. Comisiynwyd cerflun ar ôl Dafydd gan Michelangelo i gerflunydd enwog o'r Eidal. Cyflwynwyd y cerflun i dref fach yng ngorllewin Japan. Ond dydy rhai trigolion ddim yn fodlon a chwyno bod o ddim yn addas yn y parc i'r plant. Gofynnodd rhai am roi dillad isaf i Dafydd.

No comments: