Saturday, February 16, 2013

sms

Doeddwn i bron byth yn defnyddio SMS ar fy ffôn oherwydd ei fod o'n rhy gymhleth i mi. (Mae'r plant yn cytuno bod fy un i'n fwy cymhleth nag eu rhai nhw, cofiwch!) Llwyddais deipio "OK" yn ateb neges neu ddwy a anfonwyd ata i rhywsut ond doedd gen i ddim syniad sut i yrru un newydd hyd at ddoe. Penderfynais i ddysgu'r cyfarwyddiadau a cheisio anfon un gair at y gŵr sydd yn Kansas City ar hyn o bryd. Wps! Anfonwyd y neges at y teulu i gyd gan gynnwys fy nhad-yng-nghyfraith yn Hawaii !

No comments: