Monday, February 4, 2013

tebyg i ...

Roeddwn i'n ceisio sganio llun ar y peiriant copio'r bore 'ma. Dilynais i'r cyfarwyddiadau ond rhywsut nei gilydd na chafodd y llun ei yrru. Gofynnais un o'r staff am gymorth ac roedd hi'n glên. Edrychais i arni ddwywaith. Roedd hi'n debyg i .... Donna Leon! - yr awdures a sgrifennodd Cyfres Commissario Brunetti; ei wyneb, ei naws, ei llais. (Mae'r ddynes yn ei 40au, felly ddweda' i ddim bod hi'n edrych fel awdures 70 oed!)

No comments: