Monday, February 18, 2013

fenis yma ac acw

Dw i newydd gael gwybod crewyd Fenis yng Ngwlad Thai. Wrth gwrs bod yna westy moethus ar ôl Fenis yn Las Vegas hefyd. Ces i sioc i weld y lluniau, yn enwedig hwn o Bont Rialto efo ceir yn rhedeg o dani hi. Efallai bod yna ddigon o bobl yn mwynhau mynd i'r llefydd felly sydd yn debyg i'r gwreiddiol, ond chewch chi ddim creu'r hanes sydd yn tu ôl i bopeth. (Dw i'n gwybod bod gan y perchenogion amcan penodol.) Yn fy nhyb i, fodd bynnag, y hanes sydd yn y bôn ac yn hollol bwysig; hebddo fo, does dim apêl.

No comments: