Thursday, February 28, 2013

jack bara caws

Cafodd ei ethol yn gynghorydd yn Aberteifi fisoedd yn ôl. Fo ydy'r Japaneaidd cyntaf erioed i fod yn wleidydd yn y DU. Akira Shimazaki ydy ei enw a gelwir yn Jack Bara Caws gan y bobl leol. Mae o'n teimlo'n ddwfn caredigrwydd y bobl a roddwyd iddo dros flynyddoedd ac eisiau gweithio'n galed drostyn nhw.

No comments: