Monday, February 11, 2013

ffigurau ar y sgrin

Mae'r gŵr eisiau i mi dynnu ffigurau ar y cyfrifiadur ar gyfer yr erthygl mae o'n ei sgrifennu. Dw i'n siŵr bod hyn yn waith hawdd i rywun sydd yn gyfarwydd â phethau felly, ond ddim i mi. Treuliais ddwy awr y bore 'ma yn ceisio creu peth ofnadwy o syml ond roeddwn i'n drysu'n llwyr. Fedrwn i ddim gwneud peth mwyaf syml heb ofyn i'r gŵr am gymorth tro ar ôl tro. Ar ben hynny, byddwn i'n anghofio popeth cyn gynted ag oeddwn i'n ei ddysgu. Dyma'r canlyniad (y gŵr a wnaeth y rhan fwyaf o'r gwaith.) Rhaid dysgu'r sgil.

No comments: