Tuesday, February 19, 2013

mae plentyn yn gwybod

Mae fy mab ifancaf yn hoffi chwarae Play Staion - gemau pêl-droed, Lord of the Rings fel arfer. Lego oedd ei ddewis ddoe. Dwedodd yn sydyn fod o ddim yn medru. 
"Ddim yn medru beth?" gofynnais i.
"Dw i ddim yn medru cyrraedd yr un ffigurau â'r ddyled genedlaethol." 
4,000,000 ydy'r pwyntiau mwyaf dach chi'n cael eu hennill yn y gêm honna. Does dim siawns i gyrraedd 16,500,000,000,000! 

No comments: