Thursday, February 21, 2013

ddim yn para'n hir

Stopiodd yr eira am hanner dydd ddoe a dechrau toddi'n gyflym. Trodd yn law wedyn a does fawr ar ôl bellach. Dim siawns am iglw arall. Roedd yna fellt y bore 'ma a chollon ni drydan. Roeddwn i mewn hanner tywyllwch am ryw awr nes i'r cwmni trydan ddod. Mor ddiolchgar oeddwn i pan drodd y trydan ymlaen a ches i olau a gwres yn ôl.

No comments: