Wednesday, February 27, 2013

ffa coffi

Does gen i ddim peiriant malu ffa coffi. (Ddim yn arbenigwr coffi dw i!) Prynais i fag o goffi ar sêl ddyddiau'n ôl a sylweddoli wedyn mai ffa cyfan oedden nhw. Roeddwn i'n bwriadu eu cyfnewid efo rhai wedi'u malu ond cofio bod yna peiriant yn y siop. Dyma fynd â'r bag pan es i siopa'r bore 'ma a defnyddio'r peiriant am y tro cyntaf. Hwrê! Roedd y coffi'n arogleuo'n hyfryd. Dw i'n mynd i wneud hynny pob tro o hyn ymlaen.

No comments: