Monday, February 10, 2014

alberto arall

Alberto Angela dw i'n son amdano fo. Mae o'n gwneud llawer o bethau gan gynnwys paleontologist, awdur, newyddiadurwr. Ar raglen Ulisse ynglŷn Fenis a Florence gwelais fo am y tro cyntaf. Mae o'n teithio dros y byd a chyflwyno hanes, diwylliannau a mwy mewn modd hynod o ddiddorol. Cafodd ei eni yn Ffrainc ac mae o'n medru sawl iaith. Gan fod o'n siarad yn glir a chymharol araf, dw i'n hoffi gwrando arno fo er mwyn ymarfer gwrando a dysgu pethau newydd ar yr un pryd. 

No comments: