Sunday, February 9, 2014

barclod wedi'i ailgylchu

Wedi gweld linc ar sut i wneud barclod gan ddefnyddio hen grys, penderfynais wneud un; mae yna hanner dwsin o hen grysau'r gŵr yn y cwpwrdd dillad. Dw i newydd orffen. A dweud y gwir, well geni fy un i a wnes i flynyddoedd yn ôl, ond dim ots. Mae'n braf cael ailgylchu hen grys ac mae gen i farclod sbâr bellach.

No comments: