Wednesday, February 5, 2014

dysgwr eidaleg arall

Mae fy ail ferch wrthi'n dysgu Eidaleg rŵan wrth weld y diwrnod i fynd yno agosáu. Cawson ni sgwrs sydyn yn Eidaleg o'r diwedd, ond roedden ni'n ddwy'n teimlo braidd yn swil a methais siarad yn dda. Dwedais wrthi hi am Alberto a dyma hi'n dechrau gwrando ar ei bodlediad yn syth. Falch o weld dysgwr arall manteisio ar y wefan ardderchog honno. 

No comments: