Friday, February 14, 2014

cychwyn

Mae fy ail ferch yn gadael am yr Eidal heddiw. Wedi dysgu Saesneg yn Japan a Corea, roedd hi adref am bedwar mis yn gweithio mewn siop drin gwallt tra oedd hi'n chwilio am gam nesaf. Bydd hi'n aros efo teulu lleol mewn tref fach sydd yn wynebu Môr Adria yn dysgu Saesneg iddyn nhw ac i blant mewn ysgol am dri mis. Yna mae hi eisiau teithio yn Ewrop gan ddiweddu ei siwrnai yn Lloegr cyn dod adref. Mae hi'n meddwl am fynd i De America  am sbel wedyn. Dw i'n edrych ymlaen at ddarllen ei blog a addawyd.

No comments: