Monday, February 24, 2014

soda pobi

Roedd y geg yn dal i frifo'r bore 'ma er gwaetha'r driniaeth halen. Penderfynais ddefnyddio soda pobi i drin y briwiau. Gweithiodd o'r blaen ond gan fod o'n rhoi poen, doeddwn i ddim yn awyddus i'w ddefnyddio. Doedd gen i ddim dewis fodd bynnag, a dyma roi past soda pobi ar y briwiau. Aw! Golchais y geg wedi hanner munud. Wedyn.... mae o'n brifo llai bellach ac roeddwn i'n medru bwyta tamaid o fwyd yn araf. Rhaid ei thrin hi mwy.

No comments: