Saturday, February 22, 2014

diwrnod twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ysgol ydy hi heddiw. Daeth dau dîm i'n tref ni i chwarae gemau drwy'r dydd. Cafodd fy mab ifancaf chwarae'r rhan fwyaf o'r amser. Mi wnaeth o dda iawn gan ystyried mai'r flwyddyn gyntaf ydy o. Roedd o a'i mêt yn agos at y gôl unwaith ac aeth y bêl i mewn i'r rhwyd. Roedd y ddau mor agos at ei gilydd nad oedd yn amlwg pwy sgoriodd. Rhaid i mi ofyn i fy mab heno. (Mae o'n dal yn y cae.) Roedd yn gyfleus bod y cae mor agos at y tŷ. Enillon ni ddwy gêm allan o dair.

No comments: