Tuesday, February 18, 2014

dosbarth saesneg cyntaf

Ces i fy chat hir cyntaf ar Face Book efo fy merch y bore 'ma. Aeth y dosbarth Saesneg yn dda iawn ddoe. Cynorthwyydd i'r athrawes ydy hi, ac felly does dim pwysau trwm arni hi, ac eto mi fydd hi'n medru cyfrannu at y dosbarth yn fawr drwy gymryd mantais ar ei phrofiadau yn Corea. Dwedodd hi nad ydy'r plant yn medru canolbwyntio'n hir, ac mae'r athrawes yn gorfod gweiddi arnyn nhw'n aml. Mae hi'n mynd i ddefnyddio'r modd unigryw a ddyfeisiodd yn Corea, sydd yn cadw sylw plant wrth iddi eu dysgu nhw gan ddefnyddio anifeiliaid meddal a gemau. 

No comments: