Sunday, February 2, 2014

eira sydyn

Pan adawais y tŷ am 8 o'r gloch y bore 'ma, dim ond tipyn o blu eira a oedd yn disgyn ond dechreuodd fwrw o ddifri mewn oriau. Erbyn i mi a'r teulu adael yr eglwys, roedd popeth o dan flanced wen. Roedd gyrru'n beryglus iawn; falch iawn mai fy ngŵr a yrrodd, a dim fi! Pan gyrhaeddon ni fynedfa'n gymdogaeth, roedd y llethr mor llithrig fel methon ni fynd i fyny. Parcion ni lawer y ffordd a dechrau cerdded adref. Roedd yn siwrnai ofnadwy o oer oherwydd nad oeddwn i'n gwisgo'n addas ar gyfer cerdded yn yr eira. 

No comments: