Monday, February 17, 2014

tiramisu dilys

Dechreuodd fy merch bostio lluniau ar Face Book. Dw i a'r teulu ynghyd ei ffrindiau'n eu mwynhau nhw'n fawr. Mae hi'n cael cynifer o sylwadau fel fy mod i'n ofni iddyn nhw ei chadw hi'n brysur yn eu hateb nhw. Ymunodd hi â chinio dydd Sul a barodd am bedair awr a chael bwyd Eidalaidd dilys gan gynnwys Tiramisu!

No comments: