Sunday, February 23, 2014

halen

Mae gen i friwiau'r geg ofnadwy o ddolurus ers dyddiau fel mae'n anodd siarad a bwyta hyd yn oed. Yr unig beth dw i'n medru bwyta ydy uwd, saws afal, iogwrt a phethau mewn ffurf hylif. Bydd cnoi bwyd yn achosi poen. Clywais heddiw gan ffrind sydd yn ddeintydd fod rhaid cadw cymysgedd o ddŵr a halen yn y geg am bum munud neu hirach sawl gwaith y diwrnod. Halen sydd yn lladd firysau. Dw i'n meddwl bod y driniaeth yn gweithio. Bydda i'n dal ati nes gwella.

No comments: