Wednesday, February 19, 2014

bara arbennig

Prynais fara hynod o flasus sawl tro mewn siop fach pan oeddwn i yn Fenis. Un tro pan es yno wedi'r dosbarth Eidaleg, roedd y siop ar gau nes 4 o'r gloch, ac felly es yn ôl cyn y dosbarth y diwrnod wedyn er mwyn sicrhau fy nhorth. Dw i newydd gael gwybod, diolch i Yvonne, bod y bara hwnnw'n cael ei grasu gan bobydd arbennig, sef Giulio Cortella sydd yn 93 oed! Edrycha' i ymlaen at fwyta un arall pan a' i i Fenis ym mis Mai.

No comments: