Wednesday, February 12, 2014

y fedal arian

Llongyfarchiadau mawr i Ayumu! Enillodd y fedal arian. Hogyn arall o Japan a enillodd y fedal efydd; fedal aur i hogyn o Swistir; Shaun White a ddaeth yn y pedwerydd. Roedd yn hanner nos pan orffennodd y gystadleuaeth. "Ces i hwyl," meddai Ayumu. Rŵan mae o eisiau bwyta bwyd ei fam.

No comments: