Saturday, February 8, 2014

trwch blewyn

Dw i newydd wybod (diolch i Bluoscar) bod yna gynllun i godi ysbyty modern yn Fenis yn y 60au. Gofynnwyd i bensaer enwog i gynllunio ysbyty enfawr ac fe wnaeth un anhygoel o fodern o goncrit. Fe fuodd farw cyn i'r cynllun wireddu fodd bynnag, a phenderfynwyd diddymu'r cynllun wedi'r cwbl. Na fyddai'r adeilad go fodern felly byth wedi gweddu'r ddinas hynafol fel Fenis. 

No comments: