Monday, February 3, 2014

hen siaced

Dw i newydd wnïo dau patch newydd ar siaced fy mab ifancaf. (Roedd yr hen patches yn edrych yn eithaf carpiog wedi nifer o olchi.) Hen siaced ydy hi a dweud y gwir; roedd ei dad yn gwisgo ers blynyddoedd. Prynodd hi dros 30 mlynedd yn ôl yn Japan. Er bod yna dyllau bach yma ac acw, mae hi mewn cyflwr da ar y cyfan. Roedd fy mab hynaf wedi ei gwisgo hi am sbel, a rŵan cafodd hi ei throsglwyddo i fy mab ifancaf. Mae o eisiau ei gwisgo hi nes i'r sip dorri.

No comments: