Saturday, February 1, 2014

pittima

Roedd o'n gwisgo clogyn coch a mwgwd gwyn. Byddai fo'n eich dilyn chi wrth weiddi arnoch chi nes i chi dalu'n ôl eich dyled. Na chawsoch chi ei atal neu ei anafu achos mai ei waith oedd hynny ac roedd o'n cael ei amddiffyn gan y gyfraith. Ganrifoedd yn ôl roddodd Gweriniaeth Fenis y dasg unigryw hon i'r tlodion fel modd i'w cadw nhw mewn gwaith. Gelwyd yn pittima. Mae'n swnio'n effeithiol a thipyn yn ddoniol, llawer gwell na chyflogi rhyw ddihirod.

No comments: