Wednesday, February 26, 2014

te 'chamomile'

Dw i'n teimlo'n llawer gwell y bore 'ma, bron yn holl iach, diolch yn fawr i'r Arglwydd! Mae'n hyfryd cael siarad a bwyta'n normal. Wedi profi cynifer o driniaethau cartref ar gyfer y briwiau'r geg, des o hyd i wefan sydd yn sôn am de chamomile. A dyma yfed dwy neu dair paned neithiwr, ac mae'r rhan fwyaf o'r poen wedi mynd y bore 'ma. Roeddwn i'n bwriadu ffonio fy ffrind am bresgripsiwn os na wellwn i'r bore wedyn. Rhaid i mi gadw paced o de chamomile yn y cwpwrdd bob tro o hyn ymlaen.

No comments: