Tuesday, November 3, 2015

japan - cysegrfa sugawara

Wrth gerdded ar hyd y lôn tuag at y parc, gwelais sawl dyn hŷn yn sgwrsio'n cario camerau efo lensys hir. Edrychon nhw fel dynion lleol sydd yn nabod yr ardal. Dyma ofyn iddyn nhw sut i gyrraedd y parc. Roedden nhw'n glên fy nghyfeirio ato. Cyn mynd i'r parc fodd bynnag, roeddwn i eisiau gweld Cysegrfa Sugawara roeddwn i'n pasio'n aml oddi ar y bws. Roedd y lle'n ddistaw iawn. Welais neb o gwmpas. 

No comments: