Saturday, November 14, 2015

y ffrainc

Anfonaf gydymdeimladau at y bobl yn Ffrainc. Anogaf y gwledydd rhydd i sefyll yn gadarn gyda'n gilydd erbyn y gelynion erchyll.

No comments: