Wednesday, November 4, 2015

japan - parc yakushi-ike

Wedi sylweddoli byddai dipyn o bellter i gyrraedd y parc o'r gysegrfa ar hyd stryd brysur, daliais fws. Er bod yna waith atgyweirio ym Mharc Yakushi-ike, mwynheais gerdded o gwmpas y tir diddorol efo nifer o gerddi blodau addawol - ceirios, eirin, gellesg, lotws, wisteria, hydrangea, camelia, peony. Bydden nhw i gyd yn ogoneddus yn eu tymhorau. Llun: wisteria y bydd yn hongian chwe throedfedd o hyd.

No comments: