Thursday, November 5, 2015

japan - ginkgo

Mae yna goed ginkgo ar diroedd cysegrfeydd yn Japan am ryw reswm. Mae gen i atgofion plentyndod sydd yn ymwneud â'r coed hynny. Hen iawn ydy'r ginkgo hynod o dal ger Cysegrfa Yakushi, mor hen fel nad ydy neb yn gwybod ei hoed yn ôl y bwrdd gwybodaeth. Safai'r gysegrfa fach yn ddistaw'n wynebu'r goeden honno.

No comments: