Saturday, November 21, 2015

swper

Roeddwn i'n bwriadu coginio enchilada efo cig eidion (ffefryn y teulu) i swper ddoe. Sgrifennais ar y bwrdd bwydlen i'r teulu; prynais y cynhwysion; dechreuais goginio. Aeth popeth yn dda ac roedd y caserol yn ogleuo'n hyfryd. Amser swper! Dyma'r teulu'n dechrau bwyta. Wedyn, dwedodd fy mab yn betrusgar ei fod o'n meddwl mai enchilada roedd y swper i fod. Roeddwn i'n sylweddoli ar y fan a'r lle mai caserol tatws a goginiais! (ffefryn arall y teulu o leiaf)

No comments: