Friday, November 6, 2015

japan - draig

Roedd yn ddistaw o gwmpas y gysegrfa fach. Cerddais i fyny'r grisiau pren i weld y cerfiadau dan y bondo. Roedd yna ddraig bren a gerfiwyd yn fedrus. Mae gan yr Eidal cerfiadau maen mawreddog; mae gan Japan gerfiadau pren cystal â nhw, mewn modd gwahanol. 

No comments: