Tuesday, November 10, 2015

japan - y post olaf

Wnes i ddim llawer o bethau arbennig yn Japan ond mwynheais yr wythnos. Dw i'n fodlon fy mod i wedi medru helpu fy mam. (Hyn oedd y rheswm i mi fynd yno beth bynnag.) Ar ben hynny, mwynheais gerdded i siopau, mynd ar y trên a'r bws, ymweld â'r parciau, bwyta bwyd blasus, cael bath go iawn, heb sôn am weld fy mhlant yno. Mwynheais adrodd fy hanes hefyd. 

No comments: