Monday, November 2, 2015

japan - mynd am dro (hir)

Peth arall dw i'n hoffi ei wneud yn Japan - cerdded ym mhob man yn ddiogel (rhaid bod yn ofalus am draffig weithiau wrth gwrs.) Pan fod gen i amser rhydd, dechreuais gerdded ar y lôn braf ar hyd nant ger fflat fy mam. Doedd gen i ddim syniad lle i fynd ar gychwyn, ond eisiau mynd tuag at y Gogledd oherwydd fy mod i wedi cerdded tua'r De'r tro arall. Yn sydyn, cofiais fod yna barc enwog yn yr ardal dw i erioed wedi bod ynddo. Y dyma gyfeirio ato fo. (Llun: Nant Onda ger fflat Mam)

No comments: