Thursday, November 12, 2015

sbwriel

Mae gan Japan reolau llym ar gyfer sbwriel. Rhaid dilyn cyfarwyddiadau manwl cyn gosod bagiau tu allan. Mae'r rheolau'n wahanol o ddinas i'r llall ond ar y cyfan maen nhw'n anhygoel o lymach na rhai yn America. Doedd fy merch ddim yn gwybod yn dda'r rheolau a ysgrifennwyd yn Japaneg hyd yn ddiweddar. Diolch i'w thiwtor Japaneg, cafodd hi gyfarwyddiadau Saesneg ddyddiau'n ôl. Rŵan mae hi'n medru gosod ei sbwriel allan heb ansicrwydd. (Llun: cyfarwyddiadau Japaneg)

No comments: