Wednesday, November 11, 2015

veterans day

Mae gan blant yr ysgolion ddiwrnod i ffwrdd heddiw i ddathlu Veterans Day. Es i a fy mab ifancaf i'r dref i weld yr orymdaith liwgar. Roedd yn braf gweld cynifer o drigolion ar hyd y stryd fawr a oedd yn dangos parch at ein veterans ni a'u teuluoedd. 

No comments: